Шверцери ги откупиле сите билети за Виенскиот концерт!