Импресум

СПОРТ 1 ПРЕСС ДОО

Email: sport1@sport1.mk

Управител

  • Златко Крстевски

Главен Уредник

  • Игор Крстевски

Редакција

  • Никола Богојевски
  • Владко Арсов
  • Бранко Казаковски
  • Дејан Цветковски

Маркетинг

  • Павле Зимбаков (072/315-315)

ЗАБЕЛЕШКА: Редакцијата на Спорт1.мк не секогаш се согласува со колумните и анализите на надворешните соработници, но чини сѐ текстовите да ѝ бидат достапни на јавноста.