За хулиганите во Европа затвор, а што кај нас добија хулиганите од Чаир!?