„Што му згрешиле Кире и Столе на Бога, да бидат во екипа на безмудаши и аматери?“