„Ние сме вирусот на Земјата, сега знаеме како им е на животните во Зоолошка“

Поранешниот српски одбојкар, Владимир Грбиќ, се најде во центарот на вниманието поради псоледната објава на социјалните медиуми.

Еден од најдобрите одбојкари на сите времиња наведе дваесет работи за кои верува дека се случиле од почетокот на пандемијата на коронавирус, а тоа предизвика бројни коментари.

1) Превенцијата спасува повеќе животи отколку лекувањето

2) Медицинските професионалци вредат повеќе од фудбалерите и пејачите

3) Европејците не се образовани како што изгледаше

4) Децата се најважни за природниот поредок

5) Нафтата не вреди ништо ако нема побарувачка

6) Ние, луѓето, сме вирус на планетата Земја

7) Земјата заздравува многу брзо кога сме во мир или кога ќе не нема.

8) Сега знаеме како им е на животните во Зоолошката градина

9) Политичарите сè уште ги штитат своите интереси и немаат идеја што треба да се прави

10) Потребно е да се потрошат многу повеќе пари за јавното здравство наместо оружјето

11) Најбогатите земји на Западот имаат најлошо јавно здравје

12) Поранешните и сегашните комунистички земји се најдобро подготвени

13) Сите брендирани добра за кои потрошивме милиони не вредат ништо

14) Семејствата поивторно се собраа и се запознаваат себеси

15) На крај, најважно е со кој си дома

16) Повторно се откриваат старите вредности: готвење, едукација на деца, сам свој мајстор...

17) Бизнисот и кариерата не се целта на животот

18) Државата само не цица и ни одзема се, а им враќа само на некои

19) Семејството е јадрото и основата на општеството.

20) Доколку по сето наведено и лекциите кои ни ги нуди мајката природа не ги пошитуваме, тогаш заслужуваме да не нема

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zahvaljujući 'COVID-19' su nam neke činjenice postale jasnije: 1) Prevencija spašava više života nego lečenje. 2) Medicinski profesionalci vrede više nego fudbaleri i pevaljke. 3) Evropljani nisu edukovani kao što je izgledalo. 4) Deca su najvažnija za prirodni poredak. 5) Nafta ne vredi ništa ako nema potražnje. 6) Mi, Ljudi smo Virus na Planeti Zemlji. 7) Zemlja se vrlo brzo oporavlja kad smo na miru ili kad nas nema. 8) Sad znamo kako je životinjama u Zoološkim vrtovima. 9) Političari i dalje štite svoje interese i nemaju pojima šta treba raditi. 10) Puno više novca treba usmeriti u javno zdravstvo umesto u naoružanje. 11) Najbogatije zemlje Zapada imaju najlošije javno zdravstvo. 12) Bivše i sadašnje komunističke zemlje su najbolje pripremljene. 13) Sva brendirana roba na koju smo potrošili milione ne vredi ništa. 14) Porodice se ponovo otkrivaju i upoznaju. 15) Na kraju je najvažnije s kim si zatvoren kući. 16) Ponovo se otkrivaju stare vrednosti: kuvanje, vaspitanje dece, sam svoj majstor ... 17) Posao i karijera nisu svrha života. 18) Država isisava i uzima svima, a vraća samo nekima. 19) Porodica je nukleus i osnova društva. 20)Ukoliko posle svega navedenog i lekcije koju nam je majka priroda predstavila i dalje nastavimo po starom onda zaista treba da nas nema Kotrlja se život sve teže i teže, sve sto je bilo lepo za detinjstvo me veže ...

A post shared by Vladimir Grbic (@vladimir_grbic) on