Само Енис Барди може да биде претседател на сите во Македонија!