Македонците не играат добро кога нема кој да им вика и да ги пцуе!