„Сите што јадете го*на, никогаш да не дојдете пак на Вардар!“