Леле, што ни требаше ова - сега ќе ни „стегнат“ ново вето!