„Буткање со раце“, ама и мавање боксови и клоци во глава! (ВИДЕО)

Ако мислите дека досега сте ги виделе најлудите спортови, тогаш дефинитивно тоа не е така, зашто постои еден вид на спорт кој е комбинација од „буткање со раце“, но и притоа удирање боксови и клоци во главата на противникот.

Борците носат ракавици, но едната рака им е врзана за таа на противникот, а тие наместо да се „буткаат со раце“, тие разменуваат удари со боксови и клоци.