„Не тргајте за Скопје, дур со нокти не ја изрибате железничката во Битола!“