Ако Грците на нас со Никос Галис, ние на нив со – Лазар Лечиќ!