„И да освоите светско, поразов од Грција - не ви го простувам!“