Австрија и Летонија ќе ги пројдеме - со едно знаме!